Werken in Maastricht

In de afgelopen decennia is Maastricht veranderd van een rustige provinciale hoofdstad naar een levendige, internationale studentenstad met een gerenommeerd medisch centrum, een gezondheidscampus, een groot aantal startups, een stadscentrum met veel verschillende winkels, mooie hotels, talloze terrassen en veel kunstenaars die een atelier zijn begonnen in Maastricht nadat zij zijn afgestudeerd.

In totaal is bijna 20% van de Maastrichtse bevolking betrokken bij het hoger onderwijs in de stad als student of als medewerkers (Zuyd Hogeschool en Universiteit van Maastricht).

Geschiedenis wordt toekomst

In Maastricht was de eerste arbeidsmarkt en industrie van Nederland te vinden. Door de oprichting van diverse grote industrieën, heeft de stad in 1830 een geheel nieuwe identiteit gekregen. Vooral de keramiek fabrieken – opgericht door Petrus Regout – veranderden het karakter van de stad in een echte productiestad waar veel fabrieken binnen de oorspronkelijke stadsmuren waren gevestigd. Veel van die fabrieken zijn nu gesloten of bevinden zich buiten de stadsmuren, buiten Maastricht of zelfs buiten Nederland.

De stad is erin geslaagd om de sporen van de industrialisatie te handhaven. Met name in de Belvédère gebied krijgen voormalige fabrieksgebouwen een publieksvriendelijke bestemming, als een studentenhotel, bioscoop, pop podium, FashionLab, presentatie-instituut en studio’s voor beginnende ontwerpers. Er zijn ook plannen voor een Fashion House.

Kennis-As

Kennis-As is een initiatief van de Universiteit van Maastricht, Zuyd Hogeschool en het MUMC Maastricht. Het is een strategisch tienjarenplan om de sociale en economische structuur in Limburg te versterken. Centraal in de Kennis-As staat de versterking en de aansluiting van de vier Limburgse campussen die als belangrijkste ontwikkelingen worden beschouwd. Kennis-As sluit aan bij het landelijk programma Brainport 2020, gericht op de transformatie van het Zuidoosten van Nederland in een kenniseconomie van internationale allure op het gebied van biomaterialen, voeding en gezondheid. Het programma past ook in de Europese agenda, waarin uitdrukkelijk wordt gerefereerd naar ontwikkelingen als de vergrijzing, gezondheid en duurzaamheid.